สรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว

สรงน้ำพระธาตุ

0 8

วันที่ 27 เมษายน 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุบ้านน้ำโจ้ ณ วัดบ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 และร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว ณ พระธาตุดอยแก้ว บ้านหนอง หมู่ที่ 4,9 เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขนบธรรมเนียมที่สืบทอดต่อกันมา