ลงพื้นที่ติดตั้งโคมไฟฟ้า

0 0

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 กองช่าง งานไฟฟ้า ลงพื้นที่ติดตั้งโคมไฟฟ้า บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน 7 จุด คงเหลือ 2 จุด โดยจะติดตั้งเพิ่มในวันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 แล้วจะดำเนินการติดตั้งบ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ต่อไป