ออกตรวจพื้นที่การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

0 2
ภารกิจของรองนายกเทศมนตรี
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ได้ออกตรวจพื้นที่ตามโครงการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ.12-009 จากสายบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ ถึงสายบ้านนาคตแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง