วางฐานพระธาตุวัดบ้านหนอง

0 16

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมรองนายกเทศมนตรีร่วมวางฐานพระธาตุวัดบ้านหนอง โดยมีเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านหนอง ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง