วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

0 1
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
-กองช่าง งานก่อสร้าง ได้ประสานผู้รับจ้าง​เข้ามาปรับปรุง​เนินดินข้าง​ศาลาโรงเรียนบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7
– กองช่าง งานสาธารณูปโภค ลงพื้นที่สำรวจประปาบ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 เพื่อแก้ไขปัญหาระบบมอเตอร์สูบน้ำแหล่งน้ำดิบ พร้อมแก้ระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเดิมเนื่องจากมีการตัดแต่งกิ่งไม้ภายในพื้นที่
– กองช่าง งานไฟฟ้าสาธารณะได้ซ่อมแซมไฟฟ้าฟ้าสาธารณะตามใบคำร้อง โดยได้ซ่อมแซมไฟฟ้าบ้านฮ่องห้า จำนวน 2 จุด