ลงสำรวจพื้นที่

0 4

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงสำรวจพื้นที่ขุดร่องน้ำระบายน้ำ และพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากสาเหตุจากน้ำท่วม บ้านหนอง ม.9