ลงพื้นที่

0 4

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ และสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการก่อสร้างถนน คสล.ข้างโรงเรียนบ้านฮ่องห้า – บ้านนางลอง อนุ หมู่ที่ 1 ซึ่งโครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมให้ประชาชนใช้สัญจรในหมู่บ้านได้