ประธานเปิดการประชุมโครงการ

0 0
การปฏิบัติหน้าที่ของ นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
– เวลา 09.00 น. เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำปี 2565 และการประชุมโครงการบ้านน่าอยู่ ชุมชนหน้ามอง สิ่งแวดล้อมดี ประจำปี 2565
– เวลา 13.30 น. เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง