ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคสล.

0 3

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้มอบหมายให้นายมนัส เครือแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคสล. รหัสสายทาง ลป.ถ.12-009 จากสายบ้านแม่ปุง หมู่ 7 ตำบลน้ำโจ้ ถึงสายบ้านนาคตแพะ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง