จ้างโครงการวางท่อ คสล. บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ( บริเวณบ้านนายสิงห์คำ เมืองมูล -นานายปรีดา บัวระกต ) ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

อ่านประกาศ