การประชุมคกก.พัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และการประชุมประชาคมระดับตำบล

0 2

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และการประชุมประชาคมระดับตำบลในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง