ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

0 6

วันที่ 26 เมษายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นจุดแรก มีชาวบ้านจำนวนมากทยอยพาสุนัขและแมวเข้ารับวัคซีนจากทางเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้