ระบบแจ้งปัญหา Traffy Fondue

0 34

ช่องทางแจ้งปัญหาผ่านระบบ Traffy Fondue

1. เพียง Scan QR Code เพิ่มเพื่อนใน Line

2. ถ่ายรูปและ แจ้งรายละเอียดของปัญหา

3. แชร์สถานที่ Location

4.  รอรับการแจ้งเตือน และความคืบหน้าของปัญหา

5. รอจนสถานะเรื่องการแจ้งปัญหาเสร็จสิ้น และให้ดาวในการแก้ไขปัญหา