มอบกระเช้ารับพรปีใหม่

0 18

วันที่ 22 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายสุภชัย วงศ์พิชัย ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมหัวส่วนราชการ ได้มอบกระเช้าผลไม้รับพรปีใหม่จากนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและร่วมสืบสานประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาแต่ยาวนาน ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ