โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2564

0 9

วันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. งานป้อนกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2564 โดยมีนายอนวัช สัตตบุศน์ ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดโครงการ และนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นผู้กล่าวรายงาน ทางปลัดจังหวัดลำปางและนายอำเภอแม่ทะได้มอบของที่ระลึกให้หัวหน้าจุดบริการร่วมประชาชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ที่ทำการสายตรวจตำบลน้ำโจ้