กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

0 14

วันที่ 9 เมษายน 2564 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวล้านนาให้เด็กๆได้เรียนรู้ และนำไปปฏิบัติต่อไป