ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

0 9
ประชาสัมพันธ์📢📢
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประเมินง่ายๆเพียง 3 นาที
1. คลิ้งลิ้งค์ประเมินได้ที่นี่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/86yvb3 หรือ สแกน QR-code เพื่อเข้าลิ้งค์ประเมินได้ทันที
2. ค้นหาหน่วยงานภาครัฐที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการเพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่ว่ยงานนั้นโดยตรง