โครงการผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ สุขกาย สุขใจ ใส่ใจสุขภาพ

0 13

โครงการผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ สุขกาย สุขใจ ใส่ใจสุขภาพ กิจกรรมอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แกนนำจิตอาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้