รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล

0 244

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นวันแรก โดยมีนายสุภชัย วงศ์พิชัย ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลน้ำโจ้ พร้อมข้าราชการ พนักงานเทศบาล ได้จัดเตรียมความพร้อมสำหรับผู้เข้ารับการสมัครเลือกตั้งในวันนี้ ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้