พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง และการชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

0 15

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้เข้าร่วมประชุมและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง พิธีเปิดความร่วมมือบันทึกข้อตกลง และการชี้แจงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) และโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายกาวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบลในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้