โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

0 12

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้กล่าวรายงานต่อนายอำเภอแม่ทะ นางสุรีย์ มาปลูก ประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 พร้อมมอบสิ่งของสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการสายตรวจตำบลน้ำโจ้