การประชุมหารือโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำโจ้

0 15

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยงานการศึกษาร่วมกับเยาวชนได้ประชุมหารือการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลน้ำโจ้ ซึ่งจะจัดการกีฬาออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลประชาชนทั่วไปชายอายุ 30 ปีขึ้นไป (7คน) ฟุตบอลประชาชนทั่วไปชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป (11คน) วอลเลย์บอล(ชาย/หญิง) แชร์บอลประชาชนทั่วไปหญิง และชี้แจงกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้