การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลน้ำโจ้

0 11

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ พร้อมสัสดีอำเภอแม่ทะ คุณหมอจากรพสต.บ้านหนองและฮ่องห้า อสม. ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมประชุมหารือปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลน้ำโจ้ เพื่อช่วยกันป้องกันการติดต่อโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้