จ้างเหมาติดตั้งเวทีและเครื่องเสียง ตามโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 8

อ่านประกาศ