การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 7

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. กองวิชาการและแผนงานได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้