ประชุมหารือการดำเนินการโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2563

0 4

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4,9 คณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4,9 ได้ร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางการจัดโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2563 เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้