ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ภายในงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย เทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 2

อ่านประกาศ