จ้างซ่อมแซมฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 และบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3

อ่านประกาศ