จ้างเหมารถแบ็คโฮกำจัดวัชพืชและเศษวัชพืชขวางทางน้ำบริเวณสะพานบ้านหนอง หมู่ที่ 4 บ้านต๋อ หมู่ที่ 3 และบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 8

อ่านประกาศ