ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ ของกองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

อ่านประกาศ