ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

0 4

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ซึ่งเดินทางมาประเมินผลการปฏิบัติงานของทางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ซึ่งการประเมินจากคณะกรรมการผ่านไปได้ด้วยดี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้