โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

0 17

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 งานเกษตร สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2563 โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากคุณหมอทางรพสต.บ้านหนอง ได้มาให้ความรู้และเจาะเลือดวัดค่าสารพิษในร่างกายให้กับประชาชนที่มาร่วมโครงการ พร้อมให้ประชาชนทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในงานเกษตรต่อไป ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตำบลน้ำโจ้