มอบกระเบื้องแก่ผู้ยากไร้

0 4

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 งานสวัสดิการและสังคม/งานพัฒนาชุมชน กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมรับมอบกระเบื้องมุงหลังคา จำนวน 250 แผ่น จาก SCG เพื่อนำไปก่อสร้างซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 และ บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้