วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

0 6

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายพิทักษ์ อินนาค ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน ตระหนักถึงโทษพิษจากยาเสพติดเฝ้าระวังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ