วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

0 7

วันที่ 18 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายพิทักษ์ อินนาค ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับ ผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลาง