โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

0 14

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 งานส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยาวรางกูร พระชนมายุครบ 68 พรรษา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สระเก็บน้ำประปา บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5