โครงการเทิดทูนพระคุณแม่ ประจำปี 2563

0 15

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการเปิดโครงการเทิดทูนพระคุณแม่ ประจำปี 2563 โดยมีนายสุภชัย วงศ์พิชัย ปลัดเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยกิจกรรมวันนี้ได้มีการแสดงจากเด็กๆ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแม่ดีเด่นตำบลน้ำโจ้ และแม่ดีเด่นจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และกิจกรรมระลึกถึงพระคุณแม่ โดยตัวแทนลูกๆจากศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ตัวแทนลูกๆเยาวชน ร่วมแสดงความรักโดยการมอบพวงมาลัยดอกมะลิให้กับคุณแม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้