ส่งผอ.กองสาธารณสุขเข้ารับตำแหน่งใหม่

0 56

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อสม. คุณหมอจากรพสต.บ้านฮ่องห้าและบ้านหนอง พนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้เดินทางมาส่งนางณัชพันธ์ มานพ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ เทศบาลนครพิษณุโลก ซึงทางเทศบาลนครพิษณุโลกได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และเป็นกันเอง ทางเทศบาลตำบลน้ำโจ้ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนางณัชพันธ์ มานพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มา ณ ที่นี้ด้วย