จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.บ่้านแม่ปุง หมู่ที่ 7(ซอยบ้านนายหลวง ปากลม-บ้านนายจำนง สายตุ่นแก้ว) ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

อ่านประกาศ