จ้างโครงการก่อสร้างทุ่นลอยน้ำสูบน้ำดิบ บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 7

อ่านประกาศ