กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

0 25

วันที่ 3 กรกฏภาคม 2563 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดยนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทุกท่าน ร่วมทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านน้ำโจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษาซึงเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย