โครการประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 7

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีนายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 1.แนะนำครูประจำชั้น 2.แจ้งเรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียน 3.การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้