พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

0 13

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยนายจรูญศักดิ์ สายสุภา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นตัวแทนเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารหอประชุมอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง