จ้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. เข้าสระประปา หมู่บ้านแม่ปุง ม.7 ตำน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4