จ้างโครงการก่อสร้างบ่อกรองน้ำดิบระบบประปาผิวดิน บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 6

 

อ่านประกาศ