โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

0 6

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบกระเบื้องให้กับชาวบ้าน ตามโครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ณ บ้านหนองหมู่ ที่ 4 และบ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9