ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้ในราชการของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 4