การประชุมคณะกรรมการเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ทต.น้ำโจ้

0 2

วันที่ 20 เมษายน 2563 นายปิยะ พินิจผล นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวเนื่องกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส ข้อมูลรายชื่อผู้เดินทางมาจากนอกเขตพื้นที่ สถานที่กักตัว และบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้