จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเกลี่ยเรียบ บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 3

อ่านประกาศ