ประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยแก้ว

0 276

ประวัติพระธาตุดอยแก้ว

เดิมบริเวณวัดพระธาตุดอยแก้วเป็นที่เซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ จนถึงปีพ.ศ.๒๕๐๒ พระอธิการปุ๋ย ถาวโร พร้อมกับชาวบ้านได้ก่อสร้างเจดีย์บนยอดดอย ต่อมาได้ทำพิธียกฉัตรเจดีย์โดยมีครูบาอินถา ถาวโร จากเชียงใหม่ เจ้าอธิการเสาร์ สุโภ เจ้าคณะตำบลน้ำโจ้ และศรัทธาชาวบ้านได้จัดงานสมโภชและสรงน้ำพระธาตุ นวันเพ็ญเดือน ๖ เหนือ (เดือนมีนาคม) จนได้เป็นประเพณีประจำปี ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ (เดือนพฤษภาคม)

บันไดทางขึ้น สถูปอัฐิเจ้านายฝ่ายเหนือสมัยก่อน ที่ได้เคยมาสร้างและบูรณะวัดพระธาตุดอยแก้ว

สถูปอัฐิเจ้านายฝ่ายเหนือสมัยก่อน ที่ได้เคยมาสร้างและบูรณะวัดพระธาตุดอยแก้วนี้หลายครั้ง ที่เห็นในรูปปัจจุบันได้มีการก่อสร้างตกแต่งเพิ่มเติม ส่วนฐานด้านล่างสุดจะเป็นของดั้งเดิม